W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

สำนักงานเสมือนให้เช่า

ช่วยให้คุณก่อตั้งธุรกิจได้ทันที ด้วยค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่คุณกำหนดเอง นอกจากนั้นยังสามารถทําธุรกิจในระดับนานาได้

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีเงินเดือน บัญชีสต้อกสินค้าและตรวจสอบบัญชี บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ฯลฯ ตามมาตรฐานการเงินและการบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

สำนักงานเสมือนให้เช่า vipbizfirst

vipbizfirst บริการสำนักงานเสมือนให้เช่า (Virtual Office) ทั้งรายเดือนรายวัน รายสัปดาห์ ราคาคุยกันได้สบายมากๆ ระบบสำนักงานเสมือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือบริษัทที่จัดตั้งใหม่ เปรียบเสมือนสถานที่ ที่ใช้เพื่อทํางานในด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านบริหาร งานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานด้านข้อมูลข่าวสารที่สำคัญก็คือสำนักงานเสมือนสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถทําธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างง่ายดาย

การให้บริการในด้านออฟฟิศสำนักงาน (Virtual Office) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เพราะว่าจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก ช่วยลดภาระต้นทุนค่าเช่าสำนักงานและเงินลงทุนกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการจ่ายเงินเดือนของพนักงานถือว่าประโยชน์ของสำนักงานเสมือนมีมากมายสำหรับบริษัทที่กำลังจะเติบโตไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Google+
The homepage left widget area. Click here to add some widgets now.
The homepage center widget area. Click here to add some widgets now.
The homepage right widget area. Click here to add some widgets now.