W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Category Archives: บทความน่ารู้

ทำไมต้องจัดระเบียบสำนักงาน เพื่ออะไร?

ถ้าคุณเช่าสำนักงานเสมือนให้เช่า คำถามนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้หรือเช่าสำนักงานเสมือน ท่านสามารถลืมคำถามข้อนี้ไปเลย สำนักงานนั้นเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กร เนื่องจากบางองค์กรอาจใช้เป็นสถานที่ต้อนรับลูกค้าผู้มาเยือน ดังนั้นจึงควรที่จะจัดระเบียบสำนักงานเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้   จัดระเบียบสำนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบสำนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบสำนักงานเพื่อความสะดวกในการควบคุม ดูแล และสั่งการ จัดระเบียบสำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสายงาน และให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน จัดระเบียบสำนักงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ใกล้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดระเบียบสำนักงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน จัดระเบียบสำนักงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ จัดระเบียบสำนักงานเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเกิดแรงจูงในในการทำงาน เพื่อทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การจัดระเบียบสำนักงานทำให้ระบบการทำงานภายในสำนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแน่นอนจะเห็นว่าสำนักงานเสมือนกับสำนักงานที่แท้จริงนั้นแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียว ช่วยลดขั้นตอนและรายจ่ายต่างๆได้อย่างเยอะแยะเลยทีเดียว อีกทั้งสำนักงานเสมือนให้เช่าก็ราคาไม่แพงแค่เดือนละหลักพันเท่านั้นเอง ระบบครบครันเต็รูปแบบตามระบบออฟฟิศทั่วไป   

Virtual Office หรือสํานักงานเสมือนคืออะไร

สำนักงานเสมือนให้เช่า

Virtual Office หรือสํานักงานเสมือน เป็นสํานักงานที่ไม่เน้นที่ตั้ง มีให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของแบง่ายๆ เน้นการทํางานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทตอสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง เช่นเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงทําให้การติดต่อสอสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น ทําให้บุคลากรสามารถที่จะทํางาน ณ บริเวณไหนของโลกก็ได้ สํานักงานเสมือนจึงทําให้คนจํานวนหนึ่งสามารถทํางานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องใช้สถานที่เป็นหลักแหล่ง โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาชวยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทําให้ลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเมื่อผนวกสํานักงานเสมือนเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตทําให้สานักงานเสมือนสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดแข่งกันกับเซเว่นได้เลยทีเดียว และยังสามารถทําธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างง่าย อย่างไรก็ดีสํานักงานเสมือนไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเพียงสํานักงานขนาดเล็ก (Small Office) แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีสํานักงานอยู่จริงก็สามารถประยุกต์ใช้สำนักงานเสมือนได้เช่นเดียวกัน เช่นเปิดสํานักงานเสมือนแทนสํานักงานสาขาจริง เป็นต้น เห็นและรู้ถึงเรื่องราวและประโยชน์ของสํานักงานเสมือน กันแล้วท่านใดสนใจที่จะเช่า-ซื้อ-เป็นเจ้าของก็ติดต่อได้ที่ ออฟฟิศของผู้ให้บริการสำนักงานเสมือนคลิ้กที่นี่!!